Rady, tipy a návody

ČSN EN 13120+A1, týkající se ochrany dětí ve věku 0-42 měsíců věku, má zabránit vzniku nebezpečných smyček ohrožující životy dětí. Tato norma je platná od 1.9.2014.

 

Jaké jsou hlavní změny nové normy?

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13120 (74 6033) z listopadu 2009. Nová norma rozšiřuje požadavky na interiérovou stínicí techniku o prvky týkající se ochrany dětí od 0-42 měsíců věku. Má zabránit vzniku nebezpečných smyček, na kterých by se mohly právě malé děti uškrtit.

Jak nová norma řeší bezpečnost dětí proti uškrcení?

Bezpečnost se zde zajišťuje dvojím způsobem, a to jednak bezpečnostními prvky zabraňujícími vytváření nebezpečných smyček na ovládacích prvcích clon a jednak změnou provozní délky ovládacích prvků.

Musí být bezpečnostní prvky interiérové stínicí techniky použity všude?

Norma se nevztahuje na místa, kde se výskyt dětí nepředpokládá. To jsou například kanceláře, výrobní haly, laboratoře a podobně. Naopak všude tam kde děti přístup mají tedy rodinné domy, hotely, nemocnice, školy a všeobecně veřejná místa je použití bezpečnostních prvků povinné.

 

Kontakt: info@sun-way.cz